„Literary Canon Revision in Post-Communist Societies“

Dear colleagues,

We kindly invite you to visit the conference Literary Canon Revision in Post-Communist Societies which will be held on 17-18 November in the Faculty of Philology of Vilnius University (Universiteto St 5).

You can see the programme by following the link to download a PDF archive:

Literary Canon Revison_conference programme_2022

Or directly here:

 

You can also download conference’s paper abstracts here:

Literary Canon Revision_conference paper abstracts_2022

Konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“

Spalio 10–11 d. vyks jubiliejinė Vaižganto metų mokslinė konferencija „Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens“. Maloniai kviečiame į šį dviejų dienų renginį, kuriame galėsite paklausyti įvairių disciplinų mokslinių pranešimų ir dalyvauti vakaro kultūrinėje programoje.

Spalio 10 d. konferencija vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, spalio 11 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune.

Ramunės Bleizgienės pranešimas „Kaip valstiečiai skaityti mokėsi: naujieji skaitytojai Žemaitės kūryboje ir recepcijoje“

2019 m. balandžio 1 d.  13 val. LLTI vyko mokslinis seminaras iš ciklo „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“. Seminare Naujosios literatūros skyriaus mokslo darbuotoja dr. Ramunė Bleizgienė skaitė pranešimą „Kaip valstiečiai skaityti mokėsi: naujieji skaitytojai Žemaitės kūryboje ir recepcijoje“. Kviečiame jo paklausyti paspaudus nuorodą:  Kaip valstiečiai skaityti mokėsi.

Kvietimas teikti tezes konferencijai apie Vaižgantą

Spalio 10–11 d. vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus rengiama konferencija Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens, skirta 150-osioms rašytojo gimimo metinėms. Norime sutelkti visus šiandien su Vaižganto medžiaga dirbančius įvairių sričių tyrėjus bendrai diskusijai, siekiame apibendrinti vaižgantistikos įdirbį ir atverti naujų tyrimų perspektyvas, ieškoti ligi šiol nenagrinėtų šaltinių, taip pat tikimės sulaukti naujų rašytojo kūrybos ir veiklos interpretacijų.

Tezių lauksime el. p. adresu vaizganto.konferencija@gmail.com iki birželio 1 d.
Pilnas kvietimas teikti tezes:

Viktorijos Šeinos pranešimas „Tautas steigiantys kanonai“

2019 m. vasario 13 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dr. Viktorija Šeina pristatė mokslinį pranešimą „Tautas steigiantys kanonai“, kuriame aptarė literatūrinio kanono sampratą, funkcijas, kanono ir tautokūros ryšį. Kviečiame paklausyti pranešimo paspaudus nuorodą: Tautas steigiantys kanonai.

Šis seminaras buvo  pirmasis LLTI vykdomos ilgalaikės programos „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“ seminarų cikle.