Viktorijos Šeinos pranešimas „Tautas steigiantys kanonai“

2019 m. vasario 13 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute Viktorija Šeina pristatė mokslinį pranešimą „Tautas steigiantys kanonai“, kuriame aptarė literatūrinio kanono sampratą, funkcijas, kanono ir tautokūros ryšį. Kviečiame paklausyti pranešimo paspaudus nuorodą: Tautas steigiantys kanonai.

Šis seminaras buvo  pirmasis LLTI vykdomos ilgalaikės programos „Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas“ seminarų cikle.

Kvietimas teikti tezes konferencijai apie Vaižgantą

Spalio 10–11 d. vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus rengiama konferencija Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens, skirta 150-osioms rašytojo gimimo metinėms. Norime sutelkti visus šiandien su Vaižganto medžiaga dirbančius įvairių sričių tyrėjus bendrai diskusijai, siekiame apibendrinti vaižgantistikos įdirbį ir atverti naujų tyrimų perspektyvas, ieškoti ligi šiol nenagrinėtų šaltinių, taip pat tikimės sulaukti naujų rašytojo kūrybos ir veiklos interpretacijų.

Tezių lauksime el. p. adresu vaizganto.konferencija@gmail.com iki birželio 1 d.
Pilnas kvietimas teikti tezes paspaudus paveikslėlį:

LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“ – pokalbis apie literatūros kanoną

Kviečiame paklausyti 2018-06-02 LRT radijo laidos „Literatūros akiračiai“ (veda Rimantas Kmita), kurioje literatūrologės Viktorija Šeina ir Aistė Kučinskienė pasakoja apie literatūros kanoną bei gegužės 3-4 dienomis vykusią konferenciją Literary Canon Formation as Nation-building in Central and Eastern Europe. Nuoroda į laidos įrašą: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013692840/literaturos-akiraciai-2018-06-03-16-03.

2018 m. gegužės 18 d. mokslinis seminaras

Kviečiame į seminarą, vyksiantį 2018 m. gegužės 18 d., kuriame ilgalaikės programos Moderniosios Lietuvos literatūrinis kanonas tyrėja dr. Brigita Speičytė skaitys pranešimą „Ponas Tadas Lietuvoje: nuo pogrindinės literatūros iki šešėlinio kanono“.

Seminaras vyks LLTI II aukšto posėdžių salėje 10:45.

Maloniai kviečiame dalyvauti!