Kvietimas teikti tezes konferencijai apie Vaižgantą

Spalio 10–11 d. vyks Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus rengiama konferencija Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens, skirta 150-osioms rašytojo gimimo metinėms. Norime sutelkti visus šiandien su Vaižganto medžiaga dirbančius įvairių sričių tyrėjus bendrai diskusijai, siekiame apibendrinti vaižgantistikos įdirbį ir atverti naujų tyrimų perspektyvas, ieškoti ligi šiol nenagrinėtų šaltinių, taip pat tikimės sulaukti naujų rašytojo kūrybos ir veiklos interpretacijų.

Tezių lauksime el. p. adresu vaizganto.konferencija@gmail.com iki birželio 1 d.
Pilnas kvietimas teikti tezes: