Skaitiniai

Šioje svetainės dalyje rasite nuorodas į straipsnius ar publikacijas, susijusias su kanono problematika.

Bleizgienė Ramunė, „Kokia moteris gali būti rašytoja? Rašančios moters įvaizdis XIX a. pab. – XX a. prad. moterų rašytojų biografiniuose pasakojimuose“, Colloquia, 2010, Nr. 25, p. 57–77.

Daugirdaitė Solveiga, „Lietuvių modernizmas – be feminų“, in: Antanas Škėma ir slinktys lietuvių literatūroje, sud. Loreta Mačianskaitė, Vilnius, LLTI, 2012, p. 52–68.

Dragenytė Ramutė, „Vinco Mykolaičio-Putino literatūros istorija: metodologiniai pasakojimo ypatumai“, Colloquia, 2015, Nr. 32, p. 14–34.

Kanonai lietuvių kultūroje; straipsnių rinkinys, sudarytojas Vigmantas Butkus, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001.

Kučinskienė Aistė, „Ankstyvasis Maironis literatūros lauke: įsišventinimas, kanonizavimas, pozicijų užėmimas“, in: Eina garsas: Nauji Maironio skaitymai, sudarė Manfredas Žvirgždas, Vilnius: LLTI, 2014, p. 249–264.

Laukkonėn Taisija, „Mažumos literatūra kaip iššūkis nacionaliniam literatūros kanonui: Lietuvos specifika“Colloquia, 2015, Nr. 34, p. 122–134.

Sprindytė Jūratė, Jakonytė Loreta, „Writing literary history: an overview of debates“, Senoji Lietuvos literatūra, 18 knyga, 2004, p. 81–90.

Šeina Viktorija, „Maironio kanonizacijos dinamika XX amžiaus pirmos pusės lietuvių literatūros kritikoje“, Colloquia, 2017, Nr. 37, p. 49–71.

Viktorija Šeina, „Maironio atminimo įamžinimas literatūrinės kanonizacijos aspektu (1932-1940)“, Lituanistica, 2017, t. 63, Nr. 2(108), p. 77–97.

Šidlauskas Marijus, „Kas gi sukūrė Radauską? (Iš sociokultūrinių dirbtuvių žvelgiant)“, in: XX amžiaus literatūros teorijos: konceptualioji kritika, sud. Aušra Jurgutienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p. 327–339.

Vaškelienė Asta, „Literatūriniai XVIII amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės autoritetai: teorija ir praktika“, Senoji Lietuvos literatūra, 25 knyga, 2008, p. 51–72.