Kvietimai teikti tezes

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

kviečia dalyvauti mokslinėje konferencijoje

Rašytojų įamžinimas XIX-XXI a. Lietuvoje

Konferencija vyks 2020 m. gruodžio 3–4 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Su romantizmo epocha Europoje prasidėjęs paminklų nacionaliniams klasikams steigimas ir jubiliejų šventimas Lietuvą pasiekė XIX šimtmečio pabaigoje ir iki šių dienų tapo neatsiejama kultūrinio gyvenimo dalimi, kolektyvinės tapatybės išraiška bei atminimo politikos forma. Išskirtinį dėmesį literatų figūroms lėmė romantizmo įkvėpta rašytojo kaip tautos dvasią įkūnijančio genijaus samprata. Jo atminimą siekta pagerbti ir perduoti ateities kartoms statant paminklus ir mauzoliejus, steigiant memorialinius muziejus, rašytojo vardą įamžinant vietovardžiuose, ugdymo ir kito pobūdžio įstaigų bei organizacijų pavadinimuose, organizuojant valstybinių laidotuvių iškilmes, nacionaliniu mastu švenčiant gimimo ar mirties sukaktis ir kt. Keičiantis politinei santvarkai buvo pertvarkomas ir literatūros kanonas, vieni klasikai keičiami kitais, atitinkamai koreguojami seni bei steigiami nauji įamžinimo ženklai. Rašytojų memorializacijos tyrimai Lietuvoje atskleidžia įvairius konkretaus meto literatūrinius, kultūrinius, socialinius ir politinius procesus:

literatūrinio kanono konstravimą

rašytojo kūrybos interpretacijos reguliavimą

rašytojo asmens ir kūrybos komunikacines strategijas

kolektyvinio atminimo formavimą

tautokūrą

politinio režimo įtvirtinimą

viešosios erdvės užvaldymą ir kt.

Kviečiame įsijungti į tarpdalykinę diskusiją apie rašytojų įamžinimą Lietuvoje literatūros, istorijos, menotyros, politikos ir komunikacijos mokslo, muzeologijos, paveldosaugos ir kitų sričių specialistus. Raginame neapsiriboti siūlomais teminiais aspektais, ieškoti originalių, probleminių memorializacijos nagrinėjimo būdų, atsiliepti į šiandienos visuomenės aktualijas, aktualizuoti primirštus istorinius faktus, apmąstyti ne tik lietuvių, bet ir lenkų, rusų, jidiš bei kt. kalbomis kūrusių rašytojų įamžinimą tiek dabartinėje Lietuvos teritorijoje, tiek Prūsijos Lietuvoje ar istorinėse LDK žemėse.

Pranešimo trukmė: 20 min.

Konferencijos kalba: lietuvių.

Pranešimų anotacijų (iki 200 ž.) lauksime iki 2020 m. spalio 1 d. el. pašto adresu memorializacija@gmail.com.

Konferencijos pranešimų pagrindu parengtus ir mokslinėms publikacijoms keliamus reikalavimus atitinkančius straipsnius skelbsime mokslo žurnale Colloquia.

Organizacinis komitetas:

Birutė Avižinienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Rimvydas Laužikas (Vilniaus universitetas)

Dangiras Mačiulis (Lietuvos istorijos institutas)

Vasilijus Safronovas (Klaipėdos universitetas)

Viktorija Šeina (pirmininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Dainius Vaitiekūnas (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka)

 

Kontaktinė informacija: memorializacija@gmail.com