Kvietimai teikti tezes

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

kviečia dalyvauti tarpdalykinėje mokslinėje konferencijoje

Moterų savivokos slenksčiai: XIX amžius – XX amžiaus pirmoji pusė

Konferencija vyks 2021 m. gruodžio 3 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute

Ilgasis XIX amžius – tai socialinės ir kultūrinės moterų padėties kaitos epocha, atvedusi į XIX ir XX amžių sandūrą, ryškų slenkstį moterų savivokos istorijoje, žymintį daugybę reikšmingų pokyčių. Ryškiausi jų – kintantys šeimos santykiai, didėjančios lavinimosi ir kūrybos galimybės, moterų atėjimas į viešąjį gyvenimą, prasidėjusi politinė kova už savo teises. Konferencijoje siūlome iš naujo peržvelgti daugialypį moterų savivokos kaitos procesą, ieškant jo savitos motyvacijos, įvardijant raidos etapus ir jų specifiką Lietuvoje ir europiniame kontekste. Siūlome diskutuoti, kiek įprastos „emancipacijos“, „modernizacijos“ sąvokos padeda atskleisti moterų savivokos raidą, o kas lieka už taip konstruojamos istorijos ribų, ieškoti naujų metodologinių prieigų. XIX a. moters figūra iškyla kaip svarbus modernių socialinių, politinių, filosofinių vizijų, atsinaujinančių pedagogikos, psichologijos, medicinos mokslų ir besiklostančios kriminalistikos srities objektas, tad siūlome svarstyti, kiek ano meto meno kūriniuose, publicistikoje, egodokumentikoje aptinkami vyrų ir moterų kurti vaizdiniai apie moteris, aktyvi jų refleksija veikė pačių moterų savivoką. Kita siūloma konferencijos diskusijų kryptis – aptarti pačių moterų atsaką, pasirinkimus, atrastas įvairiopas galimybes (iš)gyventi, veikti bei keisti jų gyvenimą apibrėžusias aplinkybes.

Literatūros, istorijos, menotyros, etnologijos ir kitų sričių specialistus kviečiame pristatyti savo tyrimus ir drauge diskutuoti, kokias galimybes moterys turėjo ateiti į visuomenės, kultūros erdvę, tapti aktyviomis visuomenės veikėjomis, rašytojomis, dailininkėmis, aktorėmis, kaip jų pasirinkimai veikti visuomeninio gyvenimo, kultūros sferoje keitė pačias šias sritis.

Pranešimo trukmė: 20 min.

Konferencijos kalba: lietuvių.

Pranešimų anotacijų (iki 200 ž.) lauksime iki 2021 m. spalio 1 d. el. pašto adresu slenksciai@gmail.com.

Konferencijos pranešimų pagrindu planuojamas leisti straipsnių rinkinys.

Organizacinis komitetas:

Birutė Avižinienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Ramunė Bleizgienė (Pirmininkė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

Olga Mastianica-Stankevič (Lietuvos istorijos institutas)

Jolita Mulevičiūtė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Eglė Kačkutė (Vilniaus universitetas)

Giedrė Šmitienė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)

 

Kontaktinė informacija: slenksciai@gmail.com